WEB DEVELOPMENT

ShareWD en Web Development. Dat is de combinatie die goed werkt. Wij maken websites met behulp van (X)HTML, CSS, JavaScript en PHP. Wij werken met de gedachte dat goed overleg tussen u en de programmeur essentieel is voor een goed eindresultaat. Wij denken met u mee en wij kijken samen met u kritisch naar uw ideeën. Verder helpen wij u met het maken van keuzes op grond van de ervaring die wij hebben met eerdere projecten.